DVR Genel

DVR Güvenlik Kısaltmalar ve Açıklamaları

AWB              (Auto White Blance):Otomatik beyaz ışık dengeleme
BLC                (Back Light Compensation):Arka Işık Dengeleme
                (Bayonet Neill-Concelman):Konektörü bulan mucidin isimlerinin baş harşeri
CCD                (Charge-Coupled Device):Yüklenme iliştirilimiş araç
CCTV            (Closed Circuit Television):Kapalı devre televizyon sistemi.
CIF                 (Common Intermediate Format):Orta Seviyeli Format
           (Complimentary Metal-Oxide Semiconductor):Metal oksit yarı iletken
D&N              (Day&Night):Gece&Gündüz
DIS                 (Digital Image Stabilization):Sayısal resim sabitleme
DNR               (Digital Noise Reduction):Sayısal gürültü giderme
DSP                (Digital Signal Processor):Sayısal işaret işleyen işlemci
DVI                 (Digital Visual Interface):Sayısal görsel arayüz
               (Digital Video Recorder):Sayısal Video Kayıt Cihazı
         (External- Serial Advanced Technology Attachment):Harici gelişmiş seri veri yolu teknolojisi
FullHD           (Full High Definition):Tam yüksek çözünürlük
H-DVR           (Hybride Digital Video Recorder):Hibrit, Sayısal Video Kayıt Cihazı
HD                  (High Definition):Yüksek çözünürlük
HDD               (Hard Disk Drive):Hard Disk sürücü
             (High Definition Multimedia Interface):Yüksek çözünürlüklü çoklu ortam arayüzü
HD-SDI          (High Definition – Serial Dijital Interface):Yüksek çözünürlüklü Seri Sayısal Arayüz
HS                   (High Sensitive):Yüksek hassasiyetli
HS-BLC          (High Spotlight – Back Light Compansation):Yüksek Işık – Arka Işık Dengeleme
ICR                 (IR Cut Filter):Kızıl ötesi ışın kesme filtresi
IP                    (Internet Protocol):İnternet Protokolü
IR                    (Infra Red):Kızıl ötesi
LSC                (Lens Shading Compensation):Mercek Gölge Dengeleme
NAS                (Network Attached Storage):Ağ üzerinde yedekleme
              (National Television System Committee):Amerika Ulusal Televizyon Sistemi Komitesi.
NVR               (Network Video Recorder):Network Video Kayıt
PAL                (Phase Alternating Line):Faz değişen hat
PM                  (Privacy Masking):Özel Hayat Alanı Maskeleme
PoE                 (Power Over Ethernet):Ethernet üzerinden besleme
PSTN              (Public Switched Telephone Network):Anahtarlamalı halk tipi telefon ağı
PSU                (Power Supply Unit):Güç kaynağı birimi
PT                   (Pan-Tilt):Yukarı-Aşağı, Sağa-sola hareket
PTZ                 (Pan-Tilt-Zoom):Yukarı-aşağı, sağa-sola hareket, zoom


               (Quarter Common Intermediate Format):Çeyrek Orta Seviyeli Format
RAID              (Redundant Array of Inexpensive Disks):Ekonomik disk dizisi yönetimi
             (Serial Advanced Technology Attachment):Gelişmiş seri veri yolu teknolojisi
SD Card          (Secure Digital Card):Güvenli sayısal bellek kartı
SXVGA          (Super Extended Video Graphics Array):Süper geliştirilmiş grafik dizisi
                (TV Line):Analog kameralarda çözünürlük birimi
                (Universal Serial Bus):Evrensel Seri veri yolu
UTP                (Unshilted Twisted Pair):Ekransız kıvrılmış kablo
UXGA            (Ultra Extended Graphics Array):Ultra geliştirilmiş grafik dizisi
               (Video Graphics Array ):Video grafik dizisi
Vp-p               (Peak to Peak Voltage):En alt ve en üst gerilim arası farkı
WAN              (Wide Area Network):Geniş Alan Ağı
WB                (White Balance):Beyaz ışık dengeleme
WDR              (Wide Dynamic Range):Dinamik ışık dengeleme
XGA              (Extended Graphics Array):Geliştirilmiş grafik dizisi
3D-DNR         (3 Dimension-Digital Noise Reduction):Üç Boyutlu Sayısal Gürültü Giderme


3 yorumlar

yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.