DVR Güvenlik Kısaltmalar ve Açıklamaları

3 85

AWB              (Auto White Blance):Otomatik beyaz ışık dengeleme
BLC                (Back Light Compensation):Arka Işık Dengeleme
BNC                (Bayonet Neill-Concelman):Konektörü bulan mucidin isimlerinin baş harşeri
CCD                (Charge-Coupled Device):Yüklenme iliştirilimiş araç
CCTV            (Closed Circuit Television):Kapalı devre televizyon sistemi.
CIF                 (Common Intermediate Format):Orta Seviyeli Format
CMOS            (Complimentary Metal-Oxide Semiconductor):Metal oksit yarı iletken
D&N              (Day&Night):Gece&Gündüz
DIS                 (Digital Image Stabilization):Sayısal resim sabitleme
DNR               (Digital Noise Reduction):Sayısal gürültü giderme
DSP                (Digital Signal Processor):Sayısal işaret işleyen işlemci
DVI                 (Digital Visual Interface):Sayısal görsel arayüz
DVR               (Digital Video Recorder):Sayısal Video Kayıt Cihazı
e-SATA          (External- Serial Advanced Technology Attachment):Harici gelişmiş seri veri yolu teknolojisi
FullHD           (Full High Definition):Tam yüksek çözünürlük
H-DVR           (Hybride Digital Video Recorder):Hibrit, Sayısal Video Kayıt Cihazı
HD                  (High Definition):Yüksek çözünürlük
HDD               (Hard Disk Drive):Hard Disk sürücü
HDMI             (High Definition Multimedia Interface):Yüksek çözünürlüklü çoklu ortam arayüzü
HD-SDI          (High Definition – Serial Dijital Interface):Yüksek çözünürlüklü Seri Sayısal Arayüz
HS                   (High Sensitive):Yüksek hassasiyetli
HS-BLC          (High Spotlight – Back Light Compansation):Yüksek Işık – Arka Işık Dengeleme
ICR                 (IR Cut Filter):Kızıl ötesi ışın kesme filtresi
IP                    (Internet Protocol):İnternet Protokolü
IR                    (Infra Red):Kızıl ötesi
LSC                (Lens Shading Compensation):Mercek Gölge Dengeleme
NAS                (Network Attached Storage):Ağ üzerinde yedekleme
NTSC              (National Television System Committee):Amerika Ulusal Televizyon Sistemi Komitesi.
NVR               (Network Video Recorder):Network Video Kayıt
PAL                (Phase Alternating Line):Faz değişen hat
PM                  (Privacy Masking):Özel Hayat Alanı Maskeleme
PoE                 (Power Over Ethernet):Ethernet üzerinden besleme
PSTN              (Public Switched Telephone Network):Anahtarlamalı halk tipi ağı
PSU                (Power Supply Unit):Güç kaynağı birimi
PT                   (Pan-Tilt):Yukarı-Aşağı, Sağa-sola hareket
PTZ                 (Pan-Tilt-Zoom):Yukarı-aşağı, sağa-sola hareket, zoom

QCIF               (Quarter Common Intermediate Format):Çeyrek Orta Seviyeli Format
RAID              (Redundant Array of Inexpensive Disks):Ekonomik disk dizisi yönetimi
SATA             (Serial Advanced Technology Attachment):Gelişmiş seri veri yolu teknolojisi
SD Card          (Secure Digital Card):Güvenli sayısal bellek kartı
SXVGA          (Super Extended Video Graphics Array):Süper geliştirilmiş grafik dizisi
TVL                (TV Line):Analog kameralarda çözünürlük birimi
USB                ( Serial Bus):Evrensel Seri veri yolu
UTP                (Unshilted Twisted Pair):Ekransız kıvrılmış kablo
UXGA            (Ultra Extended Graphics Array):Ultra geliştirilmiş grafik dizisi
VGA               (Video Graphics Array ):Video grafik dizisi
Vp-p               (Peak to Peak Voltage):En alt ve en üst gerilim arası farkı
WAN              (Wide Area Network):Geniş Alan Ağı
WB                (White Balance):Beyaz ışık dengeleme
WDR              (Wide Dynamic Range):Dinamik ışık dengeleme
XGA              (Extended Graphics Array):Geliştirilmiş grafik dizisi
3D-DNR         (3 Dimension-Digital Noise Reduction):Üç Boyutlu Sayısal Gürültü Giderme

3 Comments
  1. Tutkum Ahmadı Asl says

    Gereken bilgileri size yazayım.

  2. Ecem Hatice Akova says

    Teşekkürler,cidden işime yaradı.

  3. Hiba Alpuğan says

    Bilgilendirici bir yazı olmuş teşekkür ederim..

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More